Årets Pris

1984 – Helen Møller

1986 – Henning Kristiansen

1987 – Kalle Rasmussen

1988 – Svend Hansen – badminton

1989 – Ikke uddelt

1990 – Eilert Birk Hansen

1991 – Charlotte Jacobsen og Inge Rosengren Munch, store arbejde med håndarbejds tombola

1992 – Bjarne Pihl

1993 – Mimi Steenberg

1994 – Messeudvalget

2010 – Løbeafdelingen

2011 – Inger Kjeragaard og Steen Komstedt, Ung i klubben

2012 – Lise Kristiansen

2013 – Ivar arvidsen

2014 – Vera Arvidsen

2015 – ?

2016 – Flemming Olsen

2017 – Lene Møller

2018 – Esportdrengene

2019 – Steffen Kristiansen

2020 – Steen Komstedt og Lars Olsen

2021 – Erik Lund

2022 – Marianne og Jørn Bentsen